SPA MARZEŃ – uczniowie z PSP w Walimiu odwiedzają Łotwę

SPA MARZEŃ – uczniowie z PSP w Walimiu odwiedzają Łotwę

13.10.2021
print

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu realizowany jest międzynarodowy projekt SPA MARZEŃ. Biorą w nim udział uczniowie z klas VI, VII i VIII. W ramach projektu w dniach 11.10.-18.10.2021r. osiemnastu uczniów, pod opieką czterech nauczycieli, wyjechało do szkoły partnerskiej w Kekavie położonej niedaleko Rygi – stolicy Łotwy. Wyjazd poprzedzony był zajęciami, podczas których uczniowie przygotowywali się do wyjazdu.  Nasi uczniowie razem z ich europejskimi rówieśnikami, wymyślając  Spa Marzeń,  rozwijają znajomość narzędzi TIK, praktyczną znajomość języka angielskiego oraz języków narodowych, umiejętność współpracy w międzynarodowej  grupie.  Uczniowie poprzez zbieranie informacji na temat kraju docelowego z różnych źródeł, tworzenie wizji Spa Marzeń i pisanie relacji z wyjazdu,  rozwijają kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze, a także zmysł przedsiębiorczości. Przełamują też wiele barier i  wzmacniają swoje kompetencje społeczne.

Tematyka projektu sprzyja indywidualizacji procesu nauczania, rozwijaniu kreatywności, pracy w grupie. Tworząc Spa Marzeń od momentu wnioskowania, poprzez planowanie, realizację i ewaluację projektu dzieci znacząco podnoszą swoje poczucie sprawstwa. Wyjazd na Łotwę jest okazją do poznania ciekawych sposobów organizacji pracy w szkole i na lekcji.

print