Uczciliśmy ofiary nazizmu

Uczciliśmy ofiary nazizmu

09.05.2022
print
W 77 rocznicę zakończenia II wojny światowej na Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.
W ten  sposób w imieniu mieszkańców Gminy Walim oddany został  hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy jakie okrucieństwo niesie ze sobą każda wojna.
print