Uwaga!!!

Uwaga!!!

12.01.2021
print

Informujemy, że w 2021 roku w Gminie Walim wysokość opłaty  za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, nie uległa zmianie.

print