Uwaga! Zmiana! Stypendia i zasiłki szkolne będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu

Uwaga! Zmiana! Stypendia i zasiłki szkolne będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu

14.08.2019
print

Od 2 września br. nowe zadanie, jakim są stypendia i zasiłki szkolne, będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu. W siedzibie ośrodka można otrzymać druk wniosku lub pobrać na stronie opswalim.pl.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznawania stypendium szkolnego na rok 2019/20, która jest zamieszczona na stronie ośrodka lub w siedzibie jednostki. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Walim, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków: od 2 do 16 września br.   inf. tel. 74/8443924

print