Ważne informacje dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

Ważne informacje dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

14.10.2020
print

Mimo utrudnionych warunków, pracownicy wszystkich działów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu zachowują ciągłość pracy i świadczonych usług.  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  bez żadnych przeszkód przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, SZO – specjalny zasiłek opiekuńczy. Przypominamy, że wnioski na świadczenie  DOBRY START będą przyjmowane do końca listopada.   Jeżeli w tym czasie wniosek nie zostanie złożony, świadczenie przepada. Świadczenie DOBRY START przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole – do poziomu szkoły średniej, do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych –  do 24 roku życia. W porównaniu do poprzednich okresów zasiłkowych, zauważalny jest wzrost liczby wniosków przesyłanych drogą elektroniczną, do czego w dalszym ciągu serdecznie zachęcamy. W ramach współpracy z Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha, 24 osoby najbardziej potrzebujące,  otrzymują od poniedziałku do piątku obiady. Z uwagi na obecną sytuację, ze względów bezpieczeństwa osoby dorosłe nie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w Szkole Podstawowej w Walimiu.  Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kolejną partię drewna, przekazaną na cele społeczne od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Każdy chętny, będzie musiał samodzielnie pociąć i załadować drewno. To już druga transza pomocy, na przełomie marca i kwietnia br.,  43 rodziny otrzymały drewno,  przekazane przez DSDiK we Wrocławiu. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu nadal wydawane są maseczki oraz płyn dezynfekujący dla mieszkańców. Do rozdania jest jeszcze ponad 500 maseczek, uszytych w marcowej akcji. Zachowujmy się odpowiedzialnie, dbajmy o siebie i o innych!- podsumowuje kierownik OPS w Walimiu Pani Katarzyna Borowiec

print