Ważne informacje związane ze zmianą zasad odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Walim

Ważne informacje związane ze zmianą zasad odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Walim

17.12.2020
print

Nowe  zasady odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Walim wchodzą w życie z dniem  1 stycznia 2021 roku. Przedstawiamy je poniżej.

  1. Mieszkańcy Gminy Walim będą zobowiązani zbierać odpady wszystkich 5 frakcji na swojej nieruchomości.
  2. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane i pojemnik na odpady bio.
  3. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i budynków wielolokalowych, w których znajduje się do trzech wydzielonych lokali mieszkalnych pozostałe frakcje odpadów, czyli plastik/metale, papier i szkło, będą zbierać do kolorowych worków.
  4. Worki dostarczy firma odbierająca odpady.   Worki będą dostępne także w Urzędzie Gminy Walim i u sołtysów. Odpady będą odbierane tylko w oznakowanych workach,
  5. Worki z odpadami segregowanymi należy wystawiać nie wcześniej niż na 1 dzień przed datą odbioru wyznaczonej frakcji, obok pojemników na odpady zmieszane. Odbierane będą wyłącznie odpady w oznakowanych workach.
  6. Budynki wielolokalowe, w których są cztery (lub powyżej ) lokale mieszkalne, zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady komunalne w pojemniki przeznaczone na frakcje odpadów: plastik/metal, szkło, papier.
  7. Pojemnika na odpady bio nie otrzymają właściciele nieruchomości, korzystający z ulgi w opłacie za odpady komunalne, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika.
  8. Gmina Walim zachęca do kompostowania odpadów bio w przydomowych kompostownikach. Nieruchomości jednorodzinne kompostujące odpady bio, po dokonaniu  korekty deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne, uzyskują 10 % ulgę w wysokości w/w opłaty.
  9. Odpady z terenu gminy będą odbierane zgodnie z harmonogramem, który otrzymacie Państwo wraz z workami. Harmonogram zostanie również opublikowany na stronie internetowej Gminy Walim www.walim.pl , na FB Kraina Sowiogórskich Tajemnic oraz będzie dostępny w formie ulotek w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8494359 lub pod adresem mailowym chmiel@walim.pl.Informacje o nowym systemie odbioru odpadów komunlanych –  do pobrania
print