Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych

27.06.2019
print

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. informuje, że w dniu 28 lipca 2019 r. (niedziela) odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.  Spis członków izby rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, które odbędą się w dniu 28.07.2019 r., jest wyłożony  do wglądu w Urzędzie Gminy  Walim  przy ul.  Bocznej nr 9, pokój nr 7  na okres  od dnia  27.06.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. w godzinach  800 – 1400 .
Informujemy, że uprawnieni do udziału w powyższych wyborach są podatnicy, którzy są płatnikami podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych, tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

W związku z powyższym, wójt Gminy  Walim podaje do publicznej wiadomości, obwieszczenie o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w  Walimiu.

print

Załączniki: