Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

29.06.2020
print

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

Lider projektu w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Gminy Walim w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5
w wysokości 11,13 ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton równoważnika CO2.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych
i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin naboru wniosków od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, sala narad  tel. 74 8494 353.

od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 – 14.00. uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl, tam też publikowane będą bieżące informacje dotyczące projektu.

Poniżej druki i formularze wszystkich wniosków.

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – obowiązuje od dnia 28.09.2020 r. . –pobierz/zobacz 

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – z dnia 28.09.2020 r. –pobierz/zobacz

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – z dnia 13.07.2020 r. –pobierz/zobacz

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – wersja archiwalna z dnia 13.07.2020 r. – pobierz/zobacz 

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – wersja archiwalna z dnia 29.06.2020 r. –pobierz/zobacz 

Wzór pełnego ogłoszenia o naborze wniosków – Ogłoszenie

Kryteria wyboru Grantobiorców – Kryteria wyboru zał. 1

Wskaźniki realizacji –Wskaźniki realizacji zał. 2

Dokumenty do pobrania przeznaczone dla osób fizycznych z indywidualnym źródłem ciepła

Instrukcja do formularza nr 1.pdf

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 1.doc

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 1.pdf

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 1.xcel

Załącznik nr 1 do formularza nr 1.doc

Załącznik nr 1 do formularza nr 1.pdf

Załącznik nr 2 do formularza nr 1.doc

Załącznik nr 2 do formularza nr 1.pdf

Załącznik nr 3 do formularza nr 1.doc

Załącznik nr 3 do formularza nr 1.pdf

Instrukcja do formularza nr 1.doc

Dokumenty do pobrania przeznaczone dla wspólnot mieszkaniowych z nowym zbiorczym źródłem ciepła

Instrukcja do formularza nr 2.doc

Instrukcja do formularza nr 2.pdf

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 2.doc

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 2.pdf

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 2.xcel

Załącznik nr 1 do formularza nr 2.doc Z

ałącznik nr 1 do formularza nr 2.pdf

Załącznik nr 2 do formularza nr 2.doc

Załącznik nr 2 do formularza nr 2.pdf

Załącznik nr 3 do formularza nr 2.doc

Załącznik nr 3 do formularza nr 2.pdf

Załącznik nr 4 do formularza nr 2.doc

Załącznik nr 4 do formularza nr 2.pdf

Załącznik nr 5 do formularza nr 2.doc

Załącznik nr 5 do formularza nr 2.pdf

Dokumenty do pobrania  przeznaczone  dla osób fizycznych ze zbiorczym źródłem ciepła.

Instrukcja do formularza nr 3.doc

Instrukcja do formularza nr 3.pdf

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 3.doc

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 3.pdf

Wniosek o udzielenie grantu – FORMULARZ NR 3.xcel Z

ałącznik nr 1 do formularza nr 3.doc

Załącznik nr 1 do formularza nr 3.pdf

Załącznik nr 2 do formularza nr 3.doc

Załącznik nr 2 do formularza nr 3.pdf

Załącznik nr 3 do formularza nr 3.doc

Załącznik nr 3 do formularza nr 3.pdf

Załącznik nr 4 do formularza nr 3.doc

Załącznik nr 4 do formularza nr 3.pdf

Załącznik nr 5 do formularza nr 3.doc

Załącznik nr 5 do formularza nr 3.pdf

Załącznik nr 6 do formularza nr 3.doc

Załącznik nr 6 do formularza nr 3.pdf

print