XII. Sesja Rady Gminy Walim za nami

XII. Sesja Rady Gminy Walim za nami

27.11.2019
print

26 listopada 2019 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, odbyła się Sesja Rady Gminy Walim. Już po raz XII  w tej kadencji radni obradowali nad sprawami naszej gminy.  W trakcie obrad podjęli 16 uchwał, w tym   dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w  2020 roku.
Od początku obecnej  kadencji  pojawiły się zmiany w sposobie przeprowadzania sesji. Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek, zgodnie z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na  stronie internetowej Gminy Walim oraz na portalu YouTube i w siedzibie Urzędu Gminy Walim.
Zmieniły się też zasady głosowania przez radnych – podczas  obrad przeprowadzane jest głosowanie elektroniczne. Radni nie głosują tak jak dawniej, podnosząc rękę, lecz używają do tego celu komputerów przenośnych i odpowiedniego oprogramowania, które na bieżąco rejestruje wyniki głosowania oraz wyświetla je na ekranie wszystkim uczestnikom sesji.

print