XVII. Sesja Rady Gminy Walim

XVII. Sesja Rady Gminy Walim

18.05.2020
print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję,  że 26 maja 2020 roku o godz. 15.00 odbędzie się XVII. Sesja Rady Gminy Walim
W porządku obrad znajduje się:
– Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
– Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
– Ocena zasobów pomocy społecznej.
– Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu;
– Podjęcie pięciu Uchwał Rady Gminy Walim.
– Interpelacje i zapytania radnych.
– Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.
Obrady zostaną przeprowadzone zdalnie.

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

print