XXII. Sesja Rady Gminy Walim

XXII. Sesja Rady Gminy Walim

16.11.2020
print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  informuję, że 24 listopada 2020 roku o godz. 1400 odbędzie się XXII. Sesja Rady Gminy Walim.

 W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Analiza gospodarki odpadami.
  • Analiza oświadczeń majątkowych.
  • Uchwalenie stawek i opłat lokalnych na 2021r.
  • Podjęcie dziesięciu Uchwał oraz Apelu Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego
    i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

print