Zabezpieczenie pomnika przyrody w Walimiu.

Zabezpieczenie pomnika przyrody w Walimiu.

04.11.2019
print

Gmina Walim wykonała prace polegające na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych  na pomniku przyrody – lipie drobnolistnej znajdującej się w Walimiu przy ul. Kilińskiego.  W ramach zadania usunięty został posusz i założone wiązania elastyczne, co w znaczny sposób przedłuży żywotność pomnika przyrody. Inwestycja została zrealizowana z dotacji Wojewody Dolnośląskiego oraz ze środków budżetowych Gminy Walim. Prace wykonała specjalistyczna firma, posiadająca uprawnienia do zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
Nasza lipa drobnolistna  jest ujęta w rejestrze pomników pod numerem 711. Obwód pnia mierzy  około 540 cm, wysokość 22 m. Jej wiek szacuje się na około 230 lat.  Wykonane prace  zapewnią, że  jeszcze przez wiele lat będzie można cieszyć się  widokiem zabytkowego drzewa.

 

 

print