Zakończono remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiu

Zakończono remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiu

24.06.2020
print

W Walimiu zakończono remont ulicy Słowackiego. Zadanie zostało wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe VICBUD Sp. z o.o. W trakcie remontu wykonano kanalizację deszczową  w dolnym biegu ww. ulicy, umocniono oraz wykonano nową podbudowę drogi oraz całość pokryto  masą bitumiczną. Odwodnienie drogi zostało poprawione poprzez oczyszczenie przydrożnych rowów wraz z odbudową przepustów drogowych. Zostały także ustawione nowe bariery oraz oznakowanie. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wymieniło w drodze  instalację wodociągową.  Zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiu” zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu „Fundusz Dróg Samorządowych” Łączna wartość zadania: 612 348,49 zł, kwota dofinansowania: 225 775,00 zł, kwota środków własnych z budżetu Gminy Walim to kwota  386 573,49 zł.

print