Zamek Grodno jeszcze bardziej atrakcyjny

Zamek Grodno jeszcze bardziej atrakcyjny

19.06.2019
print

 

Na Zamku Grodno w Gminie Walim, w dniu wczorajszym, Wójt Gminy Walim Adam Hausman, Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Bożena Dróżdż oraz Przewodnicząca Rady Gminy Walim Zuzanna Bodurka, przecięli wspólnie wstęgę, tym samym otwierając kolejną atrakcję – Centrum Bioedukacji Multimedialnej.  To, zachwycające swym pięknem i technologicznymi rozwiązaniami miejsce, powstało jako jedna z trzech części projektu pn.  „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”.
W uroczystościach otwarcia udział wzięli Radni Gminy Walim,  Wojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Włodarze gmin sąsiednich, Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej ZIT AW Bożena Dróżdż, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Walim, sołtysi, a także przyjaciele Gminy Walim, kierownicy parków krajobrazowych, przedstawiciele nadleśnictwa, służb mundurowych, zamków i pałaców województwa dolnośląskiego oraz szefowie organizacji turystycznych. Nie zabrakło również towarzyszących nam zawsze sówek.
Wójt Gminy Adam Hausman  przedstawił przybyłym koncepcję rozbudowy Zamku Grodno, pokazując, jak bardzo zmienił się zamek w ciągu ostatnich 11 lat, czyli w okresie, od kiedy jego właścicielem jest Gmina Walim.
Co się zmieniło na Zamku Grodno? W ramach Centrum, dla zwiedzających, przygotowano dwie sale zamku – jedna poświęcona jest nietoperzom, z racji Ostoi Nietoperzy Gór Sowich w obszarze Natura 2000. W niej zwiedzający obejrzy film w technologii 3D. Technologia XXI w. została w tym przedsięwzięciu wkomponowana w mury średniowiecznego Zamku. W drugiej sali średniowiecznych murów, zwiedzający przejdą przez cztery pory roku z wykorzystaniem efektów specjalnych. Tu zastosowano, między innymi, technologię hologramu. Gości zamku powita hologramowa Biała Dama, z którą związana jest najważniejsza legenda tej średniowiecznej budowli. Jak sama nazwa wskazuje, Centrum Bioedukacji Multimedialnej, to miejsce, w którym będziemy prezentować zwiedzającym  przyrodę Rezerwatu Góra Choina oraz Gór Sowich. Należy podkreślić, że w projekcie zastosowano nowoczesne technologie multimedialne, ale również podczas adaptacji pomieszczeń poddasza Zamku Grodno, postawiono na nowe rozwiązania ekologiczne, montując powietrzną pompę cieplną. Koszt całego projektu w Zagórzu Śląskim, realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, opiewa na kwotę prawie 13,2 mln zł,  z tego środki pozyskane to kwota 7,3 mln zł.  Natomiast na realizację zadania Centrum Bioedukacji Multimedialnej wydatkowano kwotę ponad  3,3 mln  zł, a dofinansowanie wyniosło prawie 2,3 mln zł.

„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nr projektu RPDS.04.04.04-02-0001/18”

Całkowity koszt projektu 13.184989,29 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania 7.274.018,40 zł

Zapraszamy do fotorelacji z uroczystości

print