Zasady segregacji – co wrzucamy do kosza brązowego ?

Zasady segregacji – co wrzucamy do kosza brązowego ?

07.09.2020
print

Segregacja nie jest trudna, trzeba się jednak nauczyć kilku zasad. Po pierwsze i najważniejsze – główną zasadą Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest konieczność oddzielania surowców  od odpadów,  które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Poza tym:
·  Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
·  Odrywamy wieczka od pojemników.
·  Przed wrzuceniem do kosza zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.

Dziś przedstawiamy, co należy wrzucać do pojemnika brązowego.

Bioodpady (także odpady bio, śmieci biodegradowalne) to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby lub biogazu, z którego można wytworzyć energię.

Ważna informacja:

Bioodpadów nie należy wyrzucać do pojemnika w torebkach lub workach foliowych. Nie sprawdzą się także torebki lub worki biodegradowalne. Choć zapewniają one wygodę i higienę, to podczas przetwarzania odpadów i tak muszą być rozerwane i oddzielone od resztek organicznych. Kawałki folii nawet po profesjonalnym przetworzeniu mogą dostać się do bioodpadów, uniemożliwiając ich kompostowanie.

Aby nie zanieczyścić pozostałych bioodpadów tworzywem sztucznym, można używać toreb i opakowań papierowych. Najlepiej takich, które już mamy w domu, np. po pieczywie lub ze starej gazety. Sprawdzą się także worki kompostowalne. Są one oznaczane specjalnym symbolem przypominającym roślinę, który świadczy o certyfikacie kompostowalności w instalacjach do przetwarzania odpadów.

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Pamiętajmy, że to od  prawidłowej segregacji zależy to, ile drzew ocalimy (papier), ile energii zaoszczędzimy (szkło), ile ropy naftowej nie zużyjemy (tworzywa sztuczne) oraz ile wartościowego nawozu uzyskamy dla życia organicznego (biodpady), a im mniej będzie w naszych koszach odpadów, tym mniejszy będzie  obszar składowisk i wynikających z nich zanieczyszczeń. Dbajmy o to razem!

print