Zdalne nauczanie w Gminie Walim

Zdalne nauczanie w Gminie Walim

01.04.2020
print

Szkoły Podstawowe w Walimiu oraz w Jugowicach  dostosowały swój system pracy do obowiązujących warunków.  Prowadzone jest nauczanie zdalne.  Informujemy, że dla wszystkich uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera, trwa akcja wypożyczania sprzętu. Już kilka osób korzysta z tej formy pomocy. W  sprawie wypożyczenia komputera prosimy rodziców o kontakt telefoniczny ze szkołami:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jugowicach – tel. 603328829
Publiczna Szkoła Podstawowa w Walimiu – tel. 748457350

 

print