Zmiana godziny rozpoczęcia sesji

Zmiana godziny rozpoczęcia sesji

18.05.2022
print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia XXXVIII. Sesji Rady Gminy Walim,  która odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 1300 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2

 Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

print