Zmiana numerów kont bankowych Gminy Walim.

Zmiana numerów kont bankowych Gminy Walim.

06.05.2021
print

Przypominamy, że z dniem 1 maja 2021 r. nastąpiła zmiana numerów kont bankowych Gminy Walim.  Obecny numer to –  Bank Millenium S.A.    02 1160 2202 0000 0004 8992 0026

Ponadto nastąpiła zmiana numeru konta bankowego dla osób dokonujących wpłat za lokale czynszowe  –  Bank Millenium S.A.
03 1160 2202 0000 0004 8992 3985

Właściciele nieruchomości, którzy wnoszą opłatę za odbiór odpadów komunalnych na konto Gminy Walim, do dnia 30 czerwca 2021 r. otrzymają zawiadomienie o nowym indywidualnym  numerze rachunku bankowego.

W przypadku braku otrzymania zawiadomienia, od dnia 1 lipca 2021 r.  opłaty należy wnosić na  ogólny rachunek bankowy – Bank Millenium S.A.  68 1160 2202 0000 0004 9094 5486

Informujemy, że dotychczasowe konta czynne będą tylko do 30 czerwca 2021 r.  W przypadku dokonania wpłaty na stary rachunek po dniu 1 lipca 2021 r., opłata zostanie zwrócona na numer rachunku, z którego dokonano płatności.

print