Zmiana organizacji czasu pracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałbrzychu

Zmiana organizacji czasu pracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałbrzychu

20.03.2020
print

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego stacja urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00. W godzinach urzędowania aktywne numery telefonów: +48 74 847 75 66 do 70,  +48 74 847 75 69 (sekretariat) oraz kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl , ePUAP: /psse_walbrzych/domyslna. Numery telefonów dla osób powracających zza granicy od dnia 15.03.2020r.:  517 946 116, 518 134 767.

Telefony alarmowe odbierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 7:00 rano, a w  sobotę i niedzielę całodobowo: 601 800 131, 607 634 297.

Na alarmowy telefon należy dzwonić w sytuacjach wystąpienia sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

print