Informacja o XLI. Sesji Rady Gminy Walim

Informacja o XLI. Sesji Rady Gminy Walim

19.09.2022
print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 27 września 2022 roku o godz. 1400  w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 odbędzie się XLI. Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Informacja o sytuacji placówek oświatowych na terenie Gminy Walim.
  • Ocena realizacji budżetu Gminy Walim za I półrocze 2022 r.
  • Podjęcie uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

print