20.03.2023
print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 28 marca 2023 roku o godz. 1400  w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2  odbędzie się L. Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2022.
  • Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2022.
  • Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
  • Podjęcie sześciu uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

print