W związku z nasilającą się działalnością oszustów i naciągaczy, nakłaniających do podpisywania niekorzystnych umów, czy nawet formularzy in blanco zachęcamy do czujności i ostrożności.

Takie przypadki zaczęły pojawiać się już w naszej gminie!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym komunikatem:
(wersja w PDF => TUTAJ!)