Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Walim – kwestionariusz ankiety internetowej

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Walim – kwestionariusz ankiety internetowej

04.11.2022
print

Informujemy, że od 04 listopada do 14 listopada 2022 roku, na terenie Gminy Walim będą  realizowane badania ankietowe, związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych, dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Walim.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/838404/gmina-walim-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

print