„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” to konkurs w ramach którego zostanie dofinansowany projekt na utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Walim!

Pomoc finansowa na zrealizowanie projektu zostanie udzielona z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

23 maja 2023 r. Wójt Gminy Walim Adam Hausman wziął udział uroczystości podsumowującej konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i odebrał promesę potwierdzającą przyznanie dofinansowania jednej z lokalnych inwestycji.

Dzięki wsparciu finansowemu ul. Królowej Jadwigi zostanie utwardzona tłuczniem i poddana melioracji na odcinku o długości 420 m, ułatwiając dostęp do pól okolicznym rolnikom i mieszkańcom.