Kultura to rzecz tak powszechna i oczywista, że nawet nie zastanawiamy się nad jej istotą, gdy każdego dnia przychodzi nam z nią obcować.

Ale ona jest!

I potrzebuje oddanych strażników.

To oni każdego dnia balansują między przeszłością i przyszłością zapewniając przetrwanie największym zabytkom zachowując ich historyczny charakter, przy stałym zwiększaniu atrakcyjności w oczach turystów odwiedzających nasz region.

=> Sztolnie Walimskie
=> Zamek Grodno

=> Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Akwarium”

To dzięki ich wsparciu organizacyjnym i finansowym na terenie gminy odbywa się większość wydarzeń dedykowanych mieszkańcom i przyjezdnym: festyny, festiwale, kiermasze, jarmarki i wiele innych.

Dziś, z okazji Dnia Działacza Kultury, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.