Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

21.11.2022
print

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

            Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.

Praca socjalna to profesjonalna działalność wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedzialności, wrażliwości i zrozumienia dla innych ludzi i ich problemów. Każdego dnia, z dużym zaangażowaniem i ofiarnością, pracownicy socjalni  pochylają się nad ludzkimi dramatami, udzielając wsparcia w codziennym życiu naznaczonym przez przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, chorobę i bezradność. Służba społeczna jest szlachetną misją, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa i wiary w lepszą przyszłość oraz wyposaża w narzędzia niezbędne do samodzielnego życia.

W tym szczególnym dniu Wójt Gminy Walim Adam Hausman, na ręce Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu Pani  Katarzyny Borowiec, złożył list gratulacyjny oraz tort, dziękując w ten sposób naszym gminnym pracownikom socjalnym za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych, niełatwych obowiązków na rzecz drugiego człowieka.

 

print