Gmina Walim ogłasza nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Gmina Walim ogłasza nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

17.11.2022
print

Informujemy, iż z dniem 17.11.2022 r. Gmina Walim ogłasza nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski o zakup węgla przyjmowane będą od dnia 17.11.2022 r.  w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP.

Wnioski wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane. 

Miejsca dystrybucji wniosków:

 1. Do pobrania  –   Wniosek Walim – dla mieszkańca
 2. Kancelaria – Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9
 3. Świetlica wiejska w Zagórzu Śląskim od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 – 19.00
 4. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 18.30
 5. Glinno – świetlica wiejska – w każdy piątek w godz. 16.00-18.00
 6. Michałkowa – u sołtysa
 7. Jugowice – Sklep Spożywczo – Przemysłowy, ul. Główna 29A
 8. Rzeczka – u sołtysa w godzinach 16.00-19.00
 9. Nowy Julianów – u sołtysa
 10. Dziećmorowice – Sklep Górnik ul. Bystrzycka 32, Sklep Spożywczy ul. Sienkiewicza 31
 11. Niedźwiedzica – u sołtysa

Pamiętajmy, że:

➔ Koszt transportu węgla do gospodarstwa domowego ponosi Kupujący.

Przypominamy, że osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, żeby mogła dokonać zakupu po preferencyjnej cenie do 2.000 zł brutto za tonę musi spełnić następujące warunki:

– głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe;

– źródło jest zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków);

– na dane źródło ogrzewania nie został zakupiony węgiel po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę na sezon grzewczy 2022/2023.

Na podstawie obowiązujących przepisów każde gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 3 tony węgla, z tym, że do 1,5 tony węgla do dnia 31 grudnia 2022r. oraz następne do 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023 r.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA

 1. Wnioskodawcom wydawane będzie zaświadczenie upoważniające do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Po uzyskaniu zaświadczenia mieszkaniec udaje się do wyznaczonego przez Gminę składu opałowego w celu zakupu węgla, w celu wydania węgla należy przedstawić zaświadczenie wraz z dowodem zapłaty.
 3. Opłatę należy uiścić na konto:

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim

Bank Millenium S.A. – 02 1160 2202 0000 0004 8992 0026

z dopiskiem:

Imię i Nazwisko

Numer zaświadczenia: ………………. 

print