Informacja o XLIII. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walim

Informacja o XLIII. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walim

07.11.2022
print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 15 listopada 2022 roku o godz. 1400 w trybie zdalnym odbędzie się XLIII. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

  • Podjęcie uchwały Rady Gminy Walim w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2022 rok

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

print