LII. Sesja Rady Gminy Walim

LII. Sesja Rady Gminy Walim

22.05.2023
print

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,

że 30 maja 2023 roku o godz. 1400

w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2

odbędzie się LII. Sesja Rady Gminy Walim.

 

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Ocena zasobów pomocy społecznej.
  • Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu.
  • Analiza gospodarki odpadami.
  • Podjęcie sześciu uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego
    i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.
print