LV. Sesja Rady Gminy Walim

LV. Sesja Rady Gminy Walim

19.09.2023
print

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,

że 26 września 2023 roku o godz. 1400

w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2

odbędzie się LV. Sesja Rady Gminy Walim

 

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.

  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

  • Informacja o sytuacji placówek oświatowych na terenie Gminy Walim.

  • Podjęcie dziesięciu uchwał Rady Gminy Walim.

  • Interpelacje i zapytania radnych.

  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego

    i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

print