Majowa Narada Sołtysów

Majowa Narada Sołtysów

24.05.2023
print

Narada Sołtysów, jak co miesiąc, ściągnęła do Urzędu Gminy Walim wszystkich reprezentantów pomocniczych jednostek gminy.

Tym razem jednak, spotkanie okazało się inne niż wszystkie!

Sołtysi mieli okazję zaprezentować swoje dokonania z ostatniego miesiąca, realizowane w służbie lokalnych społeczności i zainspirować do aktywnego działania innych.

 

Dzięki szczegółowej relacji poznaliśmy kulisy zwycięskich zmagań z problemami przy realizacji ogrzewania świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicy oraz mogliśmy docenić ogrom zaangażowania w projekt Placu Zabaw i w organizację bezpieczeństwa przejazdów przez tory kolejowe w Jugowicach.

Wartą wyróżnienia inicjatywą z uczestnictwem sołtysa było powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzu Śląskim.

Ponadto dowiedzieliśmy się o remoncie świetlicy wiejskiej w Olszyńcu i akcji sprzątania wsi w Rzeczce.

Równie ważne okazały się mniejsze, bieżące zadania realizowane przez sołtysów z Glinna, Dziećmorowic, Michałkowej, Starego Julianowa i Walimia.

W debacie poruszone zostały tematy dot. dostępności do Internetu, gospodarki odpadami komunalnymi, organizacji parkingów w miejscach atrakcyjnych turystycznie i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

print