Można składać wnioski na dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju.

Można składać wnioski na dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju.

22.09.2022
print

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) dała możliwość wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania tj. pellet, gaz LPG, drewno kawałkowane, olej opałowy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 20 września opublikowało rozporządzenie ( Dz. U. poz. 1974 ), wprowadzające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.  Trzeba go wypełnić i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, aby otrzymać dopłaty do ww. źródeł.

Więcej informacji można uzyskać tutaj

Jednocześnie informujemy, że po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

print