W dniu 24 stycznia 2023 r. odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy Walim pierwsza w tym roku narada Sołtysów. W trakcie narady omówiono sprawy związane z dostawą nowych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców naszej gminy. Sołtysi poruszali także tematy związane z bieżącymi problemami mieszkańców dotyczącymi m.in.  oświetlenia ulicznego, remontów nawierzchni dróg czy dystrybucji  węgla na terenie gminy. Ważną kwestią było również omówienie zasad i obowiązków właścicieli posesji dotyczących odśnieżania chodników. Wójt przypomniał, że  zgodnie z przepisami prawa,  bieżące utrzymanie chodników należy do właścicieli i zarządców nieruchomości, przy których te chodniki są położone.