Niezwykła delegacja w Sztolniach Walimskich

Niezwykła delegacja w Sztolniach Walimskich

24.01.2023
print

W dniu 23 stycznia br. Sztolnie Walimskie odwiedził Wicekonsul Węgier Adam Szesztay wraz ze swoim gościem – kantorem Danielem Rosenfeldem z Budapesztu. Podczas wizyty upamiętniono węgierskie ofiary Holocaustu i wszystkich, którzy ponieśli śmierć podczas katorżniczej pracy w filii niemieckiego obozu koncentracyjnego  Gross Rosen. Konsulowi i kantorowi towarzyszyła delegacja z Towarzystwa Polsko – Węgierskiego z Wrocławia w składzie Beata Stragierowicz, Lech Stefan, dr Marek Natusiewicz oraz Patricia Plander z Wicekonsulatu Węgier z Wrocławia. W uroczystościach ze strony gminy Walim udział wzięli Przewodnicząca Rady Gminy Zuzanna Bodurka, Wójt Adam Hausman, Sekretarz Aleksandra Ignaszak oraz Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Wioletta Sowa.
W Sztolniach Walimskich, przy grafikach Imre Holló, dokumentujących życie więźniów podczas prac w Kompleksie Riese, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze a Rosenfeld Daniel Imre odprawił modlitwę w intencji poległych więźniów, wykonał kilka żydowskich pieśni religijnych i zagrał na szofarze. Zgodnie z tradycją żydowską ułożono również kamienie, symbolizujące trwałą, nieprzemijającą pamięć.
Złożony został również wieniec pamięci ofiarom Holokaustu na Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu. Wizyta miała na celu uczczenie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

print