Informujemy, że z dniem 1 maja 2024 r. nastąpiła zmiana numerów kont bankowych gminy Walim.

Konto główne: 44 1020 5226 0000 6002 0845 2254

• Dochody JST: 37 1020 5226 0000 6802 0845 3443
   – podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
   – czynsz dzierżawny,
   – opłata skarbowa,
   – zajęcie pasa drogowego,
   – koncesje alkoholowe,

• Czynsze: 43 1020 5226 0000 6102 0845 3484

Odpady komunalne: 21 1020 5226 0000 6102 0845 3492