Dni robią się gorące, dzieci i młodzież coraz chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu, a klimat nadchodzących wakacji udziela się nie tylko młodszym mieszkańcom naszej gminy.

To najlepszy czas, by wreszcie oficjalnie otworzyć nowy Plac Zabaw w Jugowicach!

Stary plac zabaw zlokalizowany był w pobliżu nieczynnej do 2023 roku linii kolejowej biegnącej przez Jugowice, jednak w związku z pracami rewitalizacyjnymi i wznowieniem ruchu pociągów w Dolinie Bystrzycy musiał zostać zlikwidowany.

Nowy plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Świetlicy Wiejskiej mieszczącej się w dawnym budynku dworca w Jugowicach, jednak zachowuje bezpieczną odległość od torowiska, a szeroka gama zjeżdżalni, huśtawek i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych może zapewnić zabawę na długie godziny.

Przy placu zabaw znajduje się wiata i przestrzeń grillowa, która ma posłużyć starszej części jugowickiej społeczności.


8 czerwca, podczas uroczystości otwarcia, sołtys Jugowic oraz wójt gminy Walim przecięli wstęgi symbolicznie podkreślając, iż długo wyczekiwany obiekt jest ukończony i zostaje oddany w ręce mieszkańców.

W wydarzeniu udział wzięli strażacy z OSP Walim, zapewniając dzieciom dodatkowe, strażackie atrakcje – jak np. przejażdżka kładem – oraz sołtysi i radni przynosząc słodkie upominki dla uczestników.
Niespodziewanie pojawił się też Przyjaciel Gminy Walim z pomorza, Bogdan Czaplicki pełniący obecnie funkcje wójta gminy Przybiernów, wraz z delegacją.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice
Mająca na celu Celem operacji jest budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wartość realizowanej operacji: 412 845,41zł, w tym ze środków EFRROW 140 879,00 zł.
Operacja realizowana w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”