Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – AKTUALIZACJA 28.08!

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – AKTUALIZACJA 28.08!

10.08.2023
print

Faza informacji o realizacji o projekcie (przed badaniami)

Tytuł: Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Planem objęte  zostaną gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów wchodzące w skład Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument będzie miał charakter strategiczny, wprowadzający cele i kierunki działań dla wszystkich gmin w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Wszyscy mieszkańcy będą mogli wziąć udział w tworzeniu dokumentu, m.in. za sprawą konsultacji społecznych oraz badania ankietowego.

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)?

Dokument SUMP jest strategią długoterminową, która dotyczy poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie przemieszczania się po określonym obszarze. Założenia dokumentu zorientowane są na ewolucję polityk miejskich w zgodzie z ideami zrównoważonego rozwoju. Wśród najważniejszych elementów tworzenia dokumentu znajdują się m.in. włączanie mieszkańców w proces tworzenia strategii czy analiza efektywności i dostępności komunikacji miejskiej.

 

Jaki jest cel wdrożenia SUMP?

Wdrożenie SUMP umożliwi wszystkim mieszkańcom Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego wygodniejsze przemieszczanie się do pracy, miejsca wypoczynku czy na zakupy. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej umożliwi również łatwiejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminy Obszaru Funkcjonalnego. Wśród założeń dokumentu znajduje się także komunikacyjna integracja gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.

Jaki będzie zakres tematyczny realizowanego Planu?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej WOF będzie kompleksowym, wielowątkowym dokumentem. Wśród głównych zagadnień o charakterze strategicznym (długoterminowym) znajdą się:

  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • Dostęp do publicznego transportu zbiorowego,
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
  • Jakość powietrza.

Wskazane pola tematyczne są punktem wyjścia dla licznych analiz dotyczących, m.in. rozlokowania przystanków komunikacji publicznej, częstotliwości kursowania poszczególnych linii autobusowych, a także potrzeb transportowych mieszkańców.

Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie SUMP?

Wdrożenie SUMP WOF to liczne korzyści dla mieszkańców i samorządów Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego:

  • Rozwój jakości transportu zbiorowego kursującego na terenie gmin Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego;
  • Efektywniejsze staranie się o dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich w celu rozwoju infrastruktury drogowej na terenie Obszaru;
  • Integracja gmin WOF, a także mieszkańców. Efektywna komunikacja transportowa to ułatwienie w tworzeniu wspólnych inicjatyw.
  • Tworzenie inicjatyw i projektów w zgodzie z potrzebami mieszkańców. Dokument będzie tworzony przy aktywnym udziale mieszkańców Obszaru, wszystkie opinie i pomysły będą szczegółowo analizowane.
  • Inteligentne planowanie połączeń transportowych powoduje wzrost bezpieczeństwa na drogach.

Już wkrótce rozpoczną się otwarte warsztaty, a także badanie ankietowe. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w procesie tworzenia dokumentu.

Wykonawcą dokumentu jest firma Cpoint Sp. z o.o., w razie pytań lub chęci wyrażenia opinii prosimy o kontakt z jej przedstawicielami pod adresem contact@cdotpoint.com.

 


 

Artykuł #1 – faza I

Tytuł: Twórzmy lepszą przyszłość – ankieta dotycząca Planu Zrównoważonej Mobilności Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego

Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Planem objęte  zostaną gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów wchodzące w skład Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Dokument będzie odpowiedzią na problemy i potrzeby  mieszkańców regionu w zakresie sytuacji komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zaproponowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej działania zostaną dostosowane do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz pozwolą na określenie kierunku zmian, które polepszą codzienne funkcjonowanie mieszkańców aglomeracji.

W tworzeniu dokumentu będzie ważny każdy głos, w związku z czym zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie, która dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.survio.com/survey/d/X4F7A4P3U5R5B5Q3N.

Możliwość udzielenia odpowiedzi ankietowej otwarta jest do 01.09.2023 r.

Wykonawcą dokumentu jest firma Cpoint Sp. z o.o., w razie pytań lub chęci wyrażenia opinii prosimy o kontakt z jej przedstawicielami pod adresem contact@cdotpoint.com.

 

KLIKNIJ I ROZPOCZNIJ ANKIETĘ


 

Artykuł #2 – faza I przypomnienie

Tytuł: Pozostały tylko 4 dni na udzielenie odpowiedzi ankietowej!

Pozostały tylko 4 dni do zamknięcia ankiety, która dotyczy poznania Państwa opinii w zakresie zapisów Planu Zrównoważonej Mobilności Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego!
Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Planem objęte zostaną gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów wchodzące w skład Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dokument będzie odpowiedzią na problemy i potrzeby mieszkańców regionu w zakresie sytuacji komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zaproponowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej działania zostaną dostosowane do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz pozwolą na określenie kierunku zmian, które polepszą codzienne funkcjonowanie mieszkańców aglomeracji.

Ponownie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie, która dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://www.survio.com/survey/d/X4F7A4P3U5R5B5Q3N

a także w najbliższym Urzędzie Gminy w wersji tradycyjnej – papierowej.

Możliwość udzielenia odpowiedzi ankietowej otwarta jest do 01.09.2023 r.
Wykonawcą dokumentu jest firma Cpoint Sp. z o.o., w razie pytań lub chęci wyrażenia opinii prosimy o kontakt z jej przedstawicielami pod adresem contact@cdotpoint.com.

KLIKNIJ I ROZPOCZNIJ ANKIETĘ

print