Gmina Walim podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu:  marzec 2023 r. –  grudzień 2023 r.

Co jest celem Programu?

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Gminy Walim:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym o stopniu niepełnosprawności
  • o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

wartość dofinansowania –136 164,00 zł

całkowita wartość zadania – 136 164,00 zł

Osobą do kontaktu  jest  pracownik socjalny Edyta Kowalska:

 •  telefonicznie 74/8457650
 •  mailowo osrodek@opswalim.pl
 •  osobiście w siedzibie ośrodka ul. Długa 8, Walim.