Prosimy o udział w ankiecie

Prosimy o udział w ankiecie

18.01.2022
print
Badanie satysfakcji mieszkańców obszaru LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” z efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Zapraszamy mieszkańców gminy Walim do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej warunków życia w gminie. Wyniki ankiety posłużą Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” do sformułowania dalszych celów działania i obszarów szczególnego zainteresowania. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.
Ankieta online znajduje się TUTAJ
print