Remont świetlicy wiejskiej w Zagórzu Śląskim

Remont świetlicy wiejskiej w Zagórzu Śląskim

05.12.2019
print

 

Zagórze Śląskie zyskało  piękny, odremontowany obiekt, w  którym mieści się  świetlica wiejska i remiza strażacka. Na całym obiekcie wykonano termomodernizację w zakresie elewacji. Część obiektu, pełniąca funkcję świetlicy wiejskiej, odremontowano w ramach zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy ul. Głównej 10 w Zagórzu Śląskim”. Na zadanie to, Gmina Walim  pozyskała dofinansowanie w wysokości 412.543,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach działania wykonano remont w zakresie modernizacji wszystkich pomieszczeń świetlicy w tym zaplecza kuchennego, toalet również dla osób niepełnosprawnych i sali głównej. Wymieniono instalację wodociągowo–kanalizacyjną, wykonano nową elewację wraz z dociepleniem. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Zmodernizowano również kotłownię, w której zamontowano ekologiczny piec na pelet. Świetlica zyskała również wentylację mechaniczną. Wychodząc naprzeciw turystom odwiedzającym tę piękną, bogatą w atrakcje turystyczne miejscowość, wykonano bezobsługową toaletę, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, do której dostęp jest bezpośrednio z zewnątrz obiektu.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

print