Ruszyły pracę na łuku Bystrzycy, wzdłuż zamkniętego odcinka drogi z Zagórza Śląskiego do Jugowic.

Koryto rzeki przy murze oporowym jest oczyszczane i przygotowywane do przeprowadzenia kolejnych działań zmierzających do przywrócenia ruchu na zamkniętym odcinku.