Spełniali marzenia

Spełniali marzenia

24.11.2021
print

Projekt „SPA MARZEŃ” dla 18 uczniów i 4 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu, powstał w 2019 roku. Zakładał on wiele działań na terenie szkoły, mających na celu dobre przygotowanie uczniów do wspólnych działań z rówieśnikami z Plavniekkalna Sakumskola w Kekavie, a także tygodniowy wyjazd na Łotwę. Rozpoczynając projekt, nikt nie zakładał, jak jego realizację utrudni czas pandemii.

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu, nabycie i rozszerzenie kompetencji innowacyjności, analizy i tworzenia informacji, komunikacji w języku obcym, użyciu wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce, znajomość TIK, ekspresji plastycznej i kulturalnej, świadomości obywatelskiej i przedsiębiorczości poprzez rozwój osobisty i podjęcie międzynarodowej aktywności. Podczas wizyty w szkole podstawowej Plavniekkalna Sakumskola w miejscowości Kekava na Łotwie, uczniowie przeanalizowali geograficzne, historyczne i kulturowe zasoby okolic Rygi, poznali zasady zdrowego odżywiania m.in. poprzez wizytę w ekologicznej, nowoczesnej piekarni, wykorzystującej tradycyjne receptury.

W trakcie projektu uczniowie przygotowywali się do wyjazdu na Łotwę. Odbyło się wiele ciekawych zajęć, w tym trening komunikacji w j. angielskim, trening przedsiębiorczości, trening merytoryczno-kulturowy na temat podobieństw i różnic życia w Polsce i na Łotwie, a także trening innowacyjności, komunikacji w języku ojczystym i przygotowanie do mobilności. Ostatnim etapem była wycieczka uczestników projektu na Łotwę. Współpraca ze szkołą partnerską przy projekcie „Spa Marzeń” była kontynuacją poprzednich działań w ramach programu Comenius. Pani Agita Baltmane- dyrektor szkoły na Łotwie, dopełniła wszelkich starań, by założone cele tego partnerskiego projektu zostały zrealizowane. Uczniowie codziennie współpracowali tworząc ciekawe prezentacje w programie Canva na temat spa. Zajmowali się założeniami symetrii, analizowali zasoby przyrodnicze i gospodarcze Łotwy i Polski, by wybrać najlepsze miejsce na posadowienie nowego obiektu.

Nasze dzieci i młodzież zwiedziły stolicę Łotwy, spotkały przedstawicieli różnych zawodów m.in.: piekarza, pracowników linii lotniczych i lotniska, pracowników lokalnego urzędu, a specjaliści od promocji z hotelu, w którym byli zakwaterowani, pomogli im stworzyć materiały promocyjne Spa Marzeń.

Zostały utworzone specjalistyczne zespoły, np. zespół technologów żywienia, kosmetologów itp. do których uczniowie przystępowali na zasadzie wolnego wyboru, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

Dla uczniów z Walimia udział w projekcie był niesamowitym przeżyciem. Nie tylko nauczyli się nowych umiejętności, ale także mieli okazję do zobaczenia innego kraju basenu morza Bałtyckiego. Uczestnicy projektu zwiedzili Rygę, poznali krajobraz bagien i pasa nabrzeży. Uczestniczyli w warsztatach pieczenia tradycyjnych łotewskich wypieków, czy też grze terenowej, przedstawiającej tradycje i obyczaje kraju partnerskiego. Uczniowie obu krajów bardzo wzmocnili swoje kompetencje kluczowe, tak potrzebne na rynku pracy: komunikację w języku obcym, użycie narzędzi TIK, otwartość i chęć współpracy, poznali też wiele nowych interesujących zawodów.  Dla niektórych uczniów była to pierwsza podróż zagraniczna.

Założenia projektu zostały wykonane. Młodzież rozwinęła swe umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznała sposoby na rozwijanie przedsiębiorczości oraz nauczyła się, jak łączyć wiedzę, umiejętności i kształtować postawy gotowości do rozwiązywania problemów w nowych, często trudnych sytuacjach.

Zdobyte przez uczniów nowe umiejętności, biegłość w korzystaniu z nowych technologii i wykorzystaniu ich do zdobywania wiedzy i komunikacji, nauka wyrażania emocji i ogromna otwartość na świat, są najlepszą nagrodą dla uczestników projektu. Tworząc Spa Marzeń od momentu wnioskowania, poprzez planowanie, realizację i ewaluację projektu, uczestnicy znacząco podnieśli swoje poczucie sprawstwa i poczuli, ze warto angażować się w różnorodne działania obywatelskie.

„Spa Marzeń”-  Ponadnarodowa mobilność uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer umowy 2019-1-PMU-125

Przewidziane zostały zajęcia przygotowujące do mobilności z zakresu: trening komunikacji, trening psychologiczny, trening wiedzy na temat Łotwy, zajęcia artystyczne oraz w trakcie mobilności 5 dni wspólnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych z partnerami z Łotwy

Czas trwania projektu: 31 grudnia 2019- 30 listopada 2021. Ilość uczniów: 18. Ilość opiekunów: 4. Kwota dofinansowania: 92 282,00 PLN

 

print