Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej

Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej

13.08.2019
print

Tytuł projektu: Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej

RPDS.04.03.04-02-0004/16

Całkowita wartość: 2 163 862,53 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 360 333,35 zł

Okres realizacji projektu: 29.02.2016 do 30.12.2017

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Zamek Grodno jest jednym z najbardziej malowniczo położonych Zamków na Dolnym Śląsku. Dzieje Zamku to ponad 900 lat historii, zaczynając od czasów Piastów Śląskich, poprzez Koronę Czeską, Święte Cesarstwo Rzymskie, Królestwo Prus, skończywszy na okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Początkowo była to średniowieczna warownia, która w późniejszym okresie została przebudowana na renesansową rezydencję. Obecnie zamek to średniowieczne ruiny, w których możemy podziwiać zarówno fragmenty murów jak i odrestaurowane sale książęce.

Gmina Walim jest właścicielem zamku od 2008 roku i skutecznie stara się, aby ruiny zamku zostały zachowane. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki wsparciu z funduszy unijnych, bowiem dofinansowanie pozwala na ciągłe restaurowanie zabytkowego obiektu.

W tym projekcie zrealizowano odbudowę budynku bramnego, budynku łącznika oraz remont baszty obronnej.  Na zamku powstała restauracja oraz przygotowano miejsca noclegowe.

print