Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim

Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim

09.08.2019
print

„Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4 – 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W Zagórzu Śląskim realizowana jest inwestycja pn.  „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”
Jest to projekt realizowany w trzech etapach.
– Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim

W ubiegłym roku rozebrano wiszącą nad Jeziorem Bystrzyckim kładkę. Realizowana jest inwestycja budowy nowej multimedialnej kładki betonowej, w technologii wstęgowej. Obiekt będzie łącznikiem pomiędzy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego a Zamkiem Grodno, gdzie powstało Centrum Bioedukacji Multimedialnej.

Nowa kładka, która  powstała na miejscu dawnego mostu wiszącego, została stworzona według projektu opracowanego przez Zespół Badawczo-Projektowy “Mosty-Wrocław”, pod kierownictwem prof. Jana Biliszczuka z Politechniki Wrocławskiej.

Kładka to dwuprzęsłowa konstrukcja wstęgowa o rozpiętości przęseł  od 22,00  do  80,00 metrów i całkowitej długości  prawie 126 metrów.   Pomost, o wysokości konstrukcyjnej 0,32 metra  i szerokości podstawowej 2,40 metra, zwiększającej się  do  4,90 metra  w miejscach platform widokowych,  został wykonany z 49 prefabrykowanych elementów żelbetowych.

Długość modularna elementu to  2 m, a  kształt dostosowano do szerokości, uwzględniając lokalne poszerzenia kładki. Masa pojedynczych prefabrykatów wynosi od 1,6 do 3,9 tony.

Żelbetowe prefabrykaty pomostu ułożone zostały na 4 linach nośnych Kładka osadzona jest na dwóch podporach brzegowych oraz jednej pośredniej.

Nie lada atrakcję stanowi  wyposażenie kładki. Ustawiona luneta, pozwoli podziwiać piękne krajobrazy okalające malowniczo położone Jezioro Bystrzyckie oraz wynurzający się z Góry Choina Zamek Grodno,  Ławki,  posadowione w najszerszych miejscach, zachęcą do odpoczynku, nie tylko pięknym widokiem, ale także multimedialnym wyposażeniem, modułami dźwiękowymi i podświetleniem LED. W ławkach zamontowano urządzenia umożliwiające odtwarzanie efektów dźwiękowych, tj. odgłosy ptaków i szumu wody, zapowiedziane wcześniej przez lektora. Będziemy je słyszeć po naciśnięciu przycisku. Ciekawe jest także oświetlenie w balustradzie kładki z możliwością zmiany kolorów.

 

– Przebudowa pomieszczeń poddasza Zamku Grodno z adaptacją na Centrum Bioedukacji Multimedialnej w Zagórzu Śląskim

W ramach Centrum dla zwiedzających przygotowano dwie sale zamku – jedna poświęcona jest nietoperzom, z racji Ostoi Nietoperzy Gór Sowich w obszarze Natura 2000. W niej zwiedzający obejrzy film w technologii 3D. Technologia XXI w. została w tym przedsięwzięciu wkomponowana w mury średniowiecznego Zamku.

W drugiej sali średniowiecznych murów zwiedzający przejdą przez cztery pory roku z wykorzystaniem efektów specjalnych. Tu wykorzystano między innymi technologię hologramu. Gości zamku powita hologramowa Biała Dama, z którą związana jest najważniejsza legenda budowli.

Jak sama nazwa wskazuje, Centrum Bioedukacji Multimedialnej, to miejsce, w którym będziemy prezentować zwiedzającym  przyrodę Rezerwatu Góra Choina oraz Gór Sowich.

Należy podkreślić, że w projekcie zastosowano nowoczesne technologie multimedialne ale również podczas adaptacji pomieszczeń poddasza Zamku Grodno postawiono na nowe rozwiązania ekologiczne montując powietrzną pompę cieplną.

– Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Zagórzu Śląskim
To trzeci, ostatni etap prac przy projekcie.  W ramach inwestycji w sąsiedztwie Jeziora Bystrzyckiego zaprojektowano budynek parterowy z antresolą, bez podpiwniczenia, o powierzchni 292,41m2. Dach dwuspadowy, pokryty płaską, patynowaną blachą tytanowo-cynkową kryta na kątowy rąbek stojący, ogrzewanie za pomocą pompy ciepła.

Wejście główne do budynku od strony północnej poprzez ażurową wiatę do jednoprzestrzennej powierzchni obejmującej strefę wejściową, ekspozycyjną, punkt obsługi turystycznej ze sklepem, akwarium o powierzchni 21.00m2, poziom wody 2,3m oraz schody na antresolę przeznaczoną do oglądania akwarium z góry, a także salka prelekcyjna.

Od strony wschodniej dojście do strefy socjalno-technicznej obejmującej zespół toalet, pomieszczenie socjalne, porządkowe oraz techniczne. Dla osób niepełnosprawnych zastosowano windę.

Na terenie przyległym budynkowi zaprojektowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy, iluminacje budynku oraz miejsce na tablicę informacyjną.

Przy budynku trwają prace wykończeniowe.

 

 

„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nr projektu RPDS.04.04.04-02-0001/18”

Całkowity koszt projektu 13.184989,29 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania 7.274.018,40 zł

 

print