MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY  W WALIMIU

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców gminy Walim do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

 

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w  Urzędzie Gminy Walim.

 

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje.

Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Wskaże kierunki wsparcia w ramach aktualnej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

 

Konsultacje są bezpłatne.

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

 

Mieszkańców Gminy Walim zapraszamy na konsultacje w ramach

 Mobilnego  Punktu  Informacyjnego:

22 września 2023r.  w  godz. 10.30-13.00

Urząd Gminy Walim

ul. Boczna 9

pokój nr 1 (parter)

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku