Zapraszamy na warsztaty tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy na warsztaty tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

22.09.2022
print

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” rozpoczyna druki cykl spotkań warsztatowych, poświęconych przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru obejmującego Gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gminę Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

Chcesz sfinansować SWÓJ pomysł? Przyjdź i wskaż w jakim kierunku chcesz się realizować!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu – określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru jak również celów strategii.

Poza spotkaniami bezpośrednimi zaplanowano możliwość konsultowania poszczególnych, tworzonych części LSR z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji  – w tym elektronicznej. Zapraszamy do:

  • punktu konsultacyjnego w biurze LGD przy ul. Grunwaldzkiej 26 (dostępne ankiety papierowe),

jak również na stronę internetową www.partnerstwo-sowiogorskie.pl gdzie wkrótce pojawią się:

  • opracowane materiały ze spotkań do których będzie można wnosić uwagi za pośrednictwem formularza kontaktowego (e-mail)
  • ankieta elektroniczna /formularz google/
  • formularz składania uwag do poszczególnych części projektu LSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”

print