Konta bankowe Gminy Walim.

Konta bankowe Gminy Walim.

06.05.2021
print

1. Konto główne  –  Bank Millenium S.A.    02 1160 2202 0000 0004 8992 0026

2. Konto do wpłat czynszowych -Bank Millenium S.A.  03 1160 2202 0000 0004 8992 3985

3. Właściciele nieruchomości, którzy wnoszą opłatę za odbiór odpadów komunalnych na konto Gminy Walim  są zobowiązani do wpłat na  indywidualny  numer rachunku bankowego.   Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać pod numerem telefonu 748494359

 

print