Zmiany dotyczące odbierania odpadów BIO z terenu Gminy Walim

Od 1 maja 2018 roku do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączone zostanie odbieranie odpadów BIO. Do pojemnika BIO należy wrzucać wyłącznie odpady kuchenne z obróbki surowych warzyw i owoców, resztki żywności (bez mięsa), przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, oraz odpady zielone z pielęgnacji przydomowych terenów – liście, trawa, rozdrobnione gałęzie, trociny, kora drzew, rośliny.

bio