Azbest to substancja wyjątkowo szkodliwa i niebezpieczna, a mimo to do dziś dachy wielu domów i budynków gospodarczych pokrywają płyty wykonane z eternitu – azbestocementu.

Pył azbestowy może powodować różne choroby układu oddechowego, m.in. pylicę azbestową, choroby opłucnej, a nawet rozmaite nowotwory. Najgroźniejsze są mikrowłókna, które przenikają do oskrzeli i płuc, by tam wbić się i pozostać na stałe, zwiększając ryzyko wystąpienia raka.

Erozja, czyli wietrzenie i wykruszanie się eternitu, rozpoczyna się już 20 lat od montażu pokrycia – więc wszystkie obecne dziś dachy z azbestocementu stwarzają zagrożenie dla zdrowia przebywających w ich pobliżu ludzi.

Azbest to materiał niebezpieczny, więc powinien być usuwany przez specjalistów, którzy zapewnią maksymalne bezpieczeństwo – dlatego do 25 marca 2024 można składać wnioski o dofinansowanie demontażu, wywozu i utylizacji.

(dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego)


Regulamin skorzystania z dofinansowania => TUTAJ!

Wniosek o dofinansowanie + załączniki => TUTAJ!

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim => TUTAJ!