Sołtys Robert Sikora opowiada jak będąc mieszkańcem aktywnie uczestniczyć w dysponowaniu Funduszem Sołeckim, a także jakie cele były realizowane ze środków przeznaczonych dla Sołectwa Walim w ostatnich latach.